banner

Rhea och Jackson

Rhea (SE UCH Fondador Xantha X-Cess) är parad med Jackson (Kromipaws Not faking it). Valpar väntas i senare delen av mars 2016.


Kromfohrländer

Rhea och Jackson


Kromfohrländer

Jackson


Kromfohrländer

Jackson


Kromfohrländer

Jackson


Kromfohrländer

Jackson


Kromfohrländer

Jackson