banner

Rhea och Eiyu

Rhea har varit i Tyskland och besökt Eiyu von der Aragorner Höhle. Valpar väntas i slutet av augusti 2017.


Kromfohrländer

Rhea och Eiyu


Kromfohrländer

Eiyu


Kromfohrländer

Eiyu


Kromfohrländer

Rhea