banner

Fondadors hundar

Uma

Thalia och Uma


Rhea

Rhea

Rhea


Kennel Fondador har tre underbara tikar, Thalia, Uma och unghunden Rhea. Rhea är en av valparna i X-kullen och dotter till Uma. Rhea är än så länge bara är ett par månader.